TV-inspektion – røgprøver

Vi har mulighed for hurtig, at give et overblik over afløbssystemmet tilstand og drifttilstand, ved en tv-inspektion. Vi gør brug af moderne professionelt kameraudstyr, så vi hurtigt får et overblik over både rørets drifttilstand og rørets fysiske tilstand. Vi har ligeledes certikat som tv-operatør og har mulighed for at klassificering overfor evt. forsikringsselskaber.
Mulighed for fyldestgørende rapport over kloakken tilstand.

Røgprøver
Røgprøvning anvendes til hurtigt at lokalisere utætheder, der kan give anledning til forskellige gener/skader som fx.

  • Fejltilslutninger
  • Rottegange
  • Lugt i boliger pga. utætte samlinger.