Separatkloakering

Som en følge af de mange skybrud og for at undgå overløb af spildevand til de danske vandløb, er separatkloakering blevet mere og mere udbredt.
I mange kommuner er man i fuld gang med at separatkloakere hele byområde. Ved separatkloakering adskiller man regnvand og spildevand.
Regnvandet ledes direkte ud i naturen igen. Spildevandet sendes til renseanlægget. Du kan også vælg at genanvende regnvandet til: toilet, vaskemaskine, havevanding og bilvask.
Dermed opnår du en god besparelse på husets vandforbrug. Når man skal etablere separatkloakering skal forundersøgelserne være grundige, da der kan ligge mange fælder i jorden der påvirker, hvordan anlægget skal etableres.

Det kan være gamle og udslidte kloakledninger, der skal udskiftes.Eller kloakledninger der ligger med for lidt fald til at kunne aflede spildevand.

Det er kloakmesteren og husejeren der er ansvarlige for, at arbejdet lever op til lovgivningen på området.
Husejeren instrueres i vedligeholdelse og driften af kloakken.
Det er ikke kompliceret, men der er områder man skal holde øje med. Når arbejdet er udført, modtager husejeren en revideret tegning og en færdigmelding over kloaksystemet.