Højvandslukker

Højvandslukkere er også en del af vores speciale. Vi installerer det hurtigt og professionelt i alle former for bygninger.
Det er næppe sidste gang, vi vil se skybrud i Danmark. Alt tyder på, at vi vil se flere voldsomme vejrfænomener fremover. Det er en ubehagelig oplevelse, når sort og ildelugtende kloakvand stiger op af kælderafløbet og ødelægger alt med vand i kælderen. I takt med at store regnskyl bliver almindelige og overstiger kloakkens kapacitet, er det virkeligheden for stadig flere husejere, at kloakvand stiger op og giver vand i kælderen. Det kan undgås med højvandslukke, der går ind og blokerer, så vandet kun kan sive ned og ikke op, og du slipper for vand i kælderen.

Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat når regnvandet vælter ned, og kloaksystemet overbelastes. Så har du oplevet det en gang, er der stor risiko for, at det sker igen. Lad det ikke ske. Kontakt os og få højvandslukke.
Du kan ved ganske få tiltag, undgå din kælder bliver oversvømmet. For eksempel at installere et højvandslukke, rense samlebrønde og tagrender.

Et højvandslukke sikrer kælderen mod opstuvning af kloakvand. På den måde risikerer I ikke, at jeres hjem lige pludselig bliver oversvømmet med kloakvand. Et højvandslukke gør det nemlig umuligt for kloakvandet at komme tilbage ind i huset via gulvafløb og toiletter i kældre.